• ผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนดไว้
  • วุฒิการศึกษาปวช.
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของหนักได้

20-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่