ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd. (SCG)'s banner
  Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd. (SCG)'s logo
  สระบุรี
  • กำหนดแผนงาน,ติดตาม,ควบคุม และแก้ไขปัญหา
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย
  • ออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร