• Scheduling for production and preparing production
 • Making sure each operation meets shipping date
 • Ability to work independently under pressure

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
 • โอกาสความก้าวหน้าสูง
 • ประกันสังคม และเงินพิเศษอื่นๆ (ตามตกลง)

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP
 • MM
 • PP

17-Jul-18

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

12-Jul-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่