ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • วางแผนการผลิต วางแผน ควบคุมการผลิต วางแผนการขนส่ง
  • Production Control planning Production Improvement
  • จัดการการผลิต, Production Planner, Management
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Jackson Grant Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ลำพูนTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • Career growth in an international environment
  • Working closely with top management
  • Diverse and dynamic working culture