ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  เจ้าหน้าที่ผลิต

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  ลพบุรี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี