ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Welding Engineer ( Rayong )

  Great Wall Motor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
  Rayong
  • มีความรู้ด้าน Body Shop
  • มีความสามารถในการใช้ PLC
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหน้างานและแก้ไขได้
  Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Production Supervisor (Engineering Field)

  Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
  Rayong
  • Able to work on shift (สามารถทำงานเข้ากะได้)
  • Good command of English (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
  • Engineering Field