• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
  • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพารา
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นำ
  • มีความขยัน และมีความอดทน

20-Mar-18

 

Applied
  • -
  • -
  • -

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล