ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s โลโก้ของ
  ลำพูน
  • ประสบการณ์
  • โอกาสความก้าวหน้า
  • การศึกษา
  เชียงใหม่
  • เพศชาย อายุระหว่าง 35 - 40 ปี
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ในด้านการบริหารจัดการไร่
  • มีความรู้เรื่องการเกษตรสมัยใหม่
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)