• มีประสบการณ์บริหารโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ/วิศวกรรม

16-Nov-19

 

Applied
  • BSc or Master in Material or Industrial
  • To be a leader of the process capability
  • At least 2 years of industrial process engineering

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่