ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Tia Ngee Hiang (Chaosua) Co., Ltd.'s banner
  Tia Ngee Hiang (Chaosua) Co., Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตอาหาร
  • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต
  Eaton Industries (Thailand) Ltd.'s logo

  Production Manager

  Eaton Industries (Thailand) Ltd.
  นครราชสีมา
  • Bachelor’s Degree in Engineering or Rubber Science
  • 10+ years of production Management
  • Proficiency in English language,written and verbal