• มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรู้ด้านช่างที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Development

NORTH EAST RUBBER CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้สะดวก

23-Nov-17

 

Applied
 • วุติการศึกษา ม.6
 • มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Nov-17

 

Applied

Production Staff

NORTH EAST RUBBER CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้สะดวก

17-Nov-17

 

Applied

Production Officer / พนักงานฝ่ายผลิต

NORTH EAST RUBBER CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้สะดวก

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล