ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สระบุรี
  • วางแผน ควบคุมกระบวนการผลิตปูนไลม์
  • ติดต่อประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการผลิต
  • ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานสอดคล้อง
  Dockweiler Asia Co., Ltd.'s logo

  Quality Engineer

  Dockweiler Asia Co., Ltd.
  เพชรบุรี
  • Initiate procedure related to inspection cleanroom
  • Quality Assurance with Stainless-steel products
  • ISO Cleanroom class 4 and class 6 requirements
  Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.'s banner
  Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.'s logo

  Production Control Planner/ Senior Planner

  Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd.
  อยุธยา
  • degree in Physics, Mathematics
  • Experienced in Production planner
  • Good command of English
  Cargill Group Thailand (กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ประเทศไทย)'s banner
  Cargill Group Thailand (กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ประเทศไทย)'s logo

  Production Manager, Further Processing - FP1 and FP2 (Saraburi)

  Cargill Group Thailand (กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ ประเทศไทย)
  สระบุรี
  • Continuous improvement conceptaul
  • Global company
  • Experience from foods & beverages manufacturing