• ตรวจเช็คสารเคมีว่าผ่านตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้
 • เพศชาย/หญิง ปวช./ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาติ - หญิง อายุระหว่าง 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอย่างน้อย 5– 10 ปี

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Quality tools, Quality standards
 • Be proficient in ISO 9001 is plus
 • Monitor quality control in receiving raw material

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree (or higher) in Quality Assurance
 • 5 years of work experience in Quality Assurance
 • Be proficient in ISO 9001 and AS 9100 standard

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่