• ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
  • ดูแลการรับเข้าและส่งออกในคลังสินค้า
  • การดูแลความถูกต้องของสินค้าในคลังสินค้า

17-Jan-18

 

Applied
  • กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
  • เป็นผู้นำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • พัฒนาระบบการทำงาน การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล