• หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต ชุบโลหะ
 • ม.6 - ป.ตรี (สาขาเคมีที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ดูแล ควบคุมฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผน

15-Mar-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วางแผนควบคุมงานด้านระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร

15-Mar-18

 

Applied
 • มีความขยัน อดทน
 • รักความก้าวหน้า
 • ถ้าเคยผ่านงานทางด้านหลอมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manufacturing Manager Job
 • Chemical Manafucturer
 • Nakhonratchasima, Thailand

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล