• Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

22-Aug-17

 

Applied

SoftWare

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา วิทยาการคอมฯ สามารถพัฒนาระบบ ERP
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sample Production Engineer
 • Manufacturing
 • Location : Ayutthaya

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล