ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดเชิงระบบ และมีมนุษย์สัมพั
  • สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  บางพลี
  • 1-3 Yrs Exp in Production Planning
  • Able to Start Working Immediately
  • Fair to Good Level of English Skills
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s banner
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธงTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • โบนัส 2 เดือน
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Nestle (Thai) Ltd.'s banner
  Nestle (Thai) Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Bachelor's of Occupational Health and Safety
  • Working Mon-Fri
  • Communicable in English