• ตรวจเช็คสารเคมีว่าผ่านตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้
  • เพศชาย/หญิง ปวช./ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่