• กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตอาหาร
  • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

22-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่