• ควบคุมคุณภาพการผลิต
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

16-Jul-18

 

Applied
  • ควบคุมการผลิต
  • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงานและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่