• จบการศึกษาอย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่ตาบอดสี
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

19-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล