• ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านอุตสาหกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวคอมพิวเตอร์ Microsoft office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage budget, manpower, short & long term
 • Set section KPI and drive team to achieve
 • Computer Skill Proficiency in MS Office 2010

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge of the new model development.
 • English language required.
 • Have experience in Automotive manufacturing.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Computer literacy (MS Office, Internet, E-Mail)
 • Experience over 0 years

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Collect and analyze customer quality complaint
 • Responsible for checking MSA regularly & save data
 • Asst. Quality Dept. to finish all related work

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานด้านการผลิตพลาสติก
 • เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำ

19-Mar-18

 

Applied
 • Lean Manufacturing ,Six Sigma or Kaisen.
 • Good working knowledge of English
 • 6 years experience in Continuous Improvement.

19-Mar-18

 

Applied
 • Control & evaluate internal manufacturing process
 • To manage/control/solve problem with production
 • Develop/manage machine to increase speed

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในเนื้องาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

18-Mar-18

 

Applied
 • Supervise and control operators to follow the work
 • Develop production operator by training & coaching
 • Responsible for effective production planning

17-Mar-18

 

Applied
 • 0-4 years’ exp. as Japanese Speaking Interpreter
 • Thai Nationality, 22-30 years old / Amata City
 • Good in Japanese / N3 / N2 / N1

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical industry
 • Good environment with 5 working days
 • High attractive bonus

16-Mar-18

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Production Shift Leader
 • Chemical / Chemist
 • Able to shift work

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in manufacturing , 4 years up in Assist
 • Can work under pressure
 • Computer skill and presentation skill

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in Amatanakorn - Chonburi
 • Experiences in Japanese - Thai - English 3 yrs.
 • Work in automotive is a must.

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Eng or B.Sci (Chemical or Industrial)
 • Polymer knowledge and Manufacturing skill
 • Leadership and Good solving analysis

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลกระบวนการผลิตแป้งทอดกรอบ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Engineering
 • Good knowledge of ISO/ISO 9001:2008,ISO 14001
 • Analyze and control production cost

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assure the ongoing production of safe product
 • Improve and increase production efficiency
 • Establish day to day area performance standards

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production, Engineer, Automotive
 • PPAP, AutoCAD, Jig fixture
 • Mechanical, Electrical,

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.หรือปริญญาตรี
 • ควบคุมดูแลเครื่องกล ภายในฝ่ายผลิต
 • เจ้าหน้าที่ช่างกล

15-Mar-18

 

Applied
 • ทำงานตามกระบวนที่เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีความขยันหมั่นเพียร อดทน และมีใจรักกับงาน
 • มีประสบการณ์ในด้านการผลิต

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 • ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Responsible for production in terms of SQCDM
 • Control subordinates follow safety rule

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Experience in electronics/manufacturing industries
 • Good command of English both spoken and written

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge of government regulatory.
 • Bachelor degree in engineering
 • Occupational and Healthy and Environment knowledge

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze and improve manufacturing
 • Bachelor degree in engineering
 • Good attitude, strong management

13-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechatronics or Electronic
 • Have knowledge of PLC
 • Experience in automotive industry.

13-Mar-18

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Material Planning & Control, inventory monitoring
 • Settle materials quality, monitor supplier support

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเครื่องมือและวัตถุดิบตาม Drawing
 • ควบคุมการทำงานเครื่อง Press / Bending
 • เข้าใจและสามารถแก้ไขโปรแกรม Press/Bending ได้

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Assistant Manager
 • Production Assistant
 • Production

12-Mar-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Facility Infrastructure Improvements
 • Proficient in PM and TPM Planning
 • Equipment Maintenance

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic manufacturing
 • Supply Chain Management
 • Lean Manufacturing

06-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance Repair Overhaul, MRO
 • Repair Technician, Blade, Jet Engine, Turbine
 • Aerospace, Aviation, Landing gear overhaul,

05-Mar-18

 

Applied
 • Aviation, blade, nacelles, MRO, Landing, gear
 • Aerospace, Maintenance, Repair, Overhaul
 • Production, Manufacturing, supervisor,

05-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล