ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  จังหวัดอื่นๆ
  • เพศชาย
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิต
  • โรงงานตั้งอยู่​ที่​ จ.กาญจนบุรี​
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)