• ปริญญาตรี/ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐาน ISO
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี

21-Nov-17

 

Applied
 • ป.ตรี-โท วิศวกรรมเครื่องมือวัดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานปทุมธานี

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความขยัน และตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่บดผสม (Mixer)
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่ปากถัง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่ทางเทมิกเซอร์
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่บรรจุกระสอบ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

20-Nov-17

 

Applied

หัวหน้ากะผลิต

Sangthong Pasusat Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ควบคุมดูแลการผลิต
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่อัดเม็ดอาหารสัตว์
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

20-Nov-17

 

Applied
 • production
 • supervisor
 • lead

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage production & material planning
 • Alert and point out supply gap analysis
 • Bachelor Degree of Engineering (or) related field

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technician experince in production
 • Optical experince is a plus
 • Could take the shift job

17-Nov-17

 

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

16-Nov-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • sources of materials and supplies, Cost Saving
 • discovering new suppliers, negotiating prices
 • Order Placement Timing, Supply / Demand Alignment

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ปริญญาโท MBA
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ปริญญาโท MBA
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 10 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • Mechanical Service Engineer
 • Poultry Industry Job
 • Pathumthani, Thailand

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล