Online marketing

RAKTHAYA ESTATE CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย/หญิง อายุมากกว่า 25 ปี
  • (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  • ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ Marketing, PR

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล