• มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการขาย
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง

27-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่