• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

08-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่