ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  NTeq Polymer Co., Ltd.'s banner
  NTeq Polymer Co., Ltd.'s logo

  CRM / PR

  NTeq Polymer Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • คุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์
  • บุคลิกภาพที่ดี และมีจิตใจพร้อมให้บริการ
  • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ดี
  Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์ 1 ปีขึ้นไป
  • เชี่ยวชาญในการใช้ Internet , Social Media
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)