• วางแผนการตลาดอย่างน้อยกว่า 5 ปี ในธุรกิจ Food
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี ขึ้นไป
  • มีความใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่