• ประสบการณ์ทำงานด้านจัดนิทรรศการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ภาษาจีนหรืออังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์,ดูงานต่างประเทศ,คอมมิชชั่น,โบนัส

14-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบด้านการตลาด, การโฆษณา
  • ติดต่อเชิญหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเข้าชมงาน
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์, คอมมิชชั่นสูง, สวัสดิการบริษัท

13-Feb-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ตรงในงานการตลาด PR Marketing
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

04-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่