ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 55K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • จัด Promotion ,การทำสื่อประชาสัมพันธ์
  • เป็นบริษัทที่กำลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
  • มีโบนัส และปรับเงินเดือนทุกปี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)