ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Zeer Property Public Company Limited's banner
  Zeer Property Public Company Limited's logo
  ลำลูกกา
  • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
  • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้
  Malee Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Malee Enterprise Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกา
  • นัดหมาย และบริหารตารางนัดหมายของ SVP - Brand Bus.
  • มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • English Skill