• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • มีประการณ์ตรงในกิจการตลาดขนาดใหญ่
  • การวางแผนพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Public Relations, Advertising
  • 5 years of relevant experience working in PR
  • Good network of PR professionals, influencers

15-Nov-19

 

Applied
  • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
  • รู้จักและสามารถใช้ Tools ต่างๆ ของสื่อออนไน์ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop,lllustrator ได้

11-Nov-19

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่