ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการขายออนไลน์ 1 ปีขึ้นไป
  • เชี่ยวชาญในการใช้ Internet , Social Media
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)