ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Nice Group Holding Corp Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
  • ประสบการณ์ด้านสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร 5 ปี
  • มีแนวทางกระบวนการทำงานด้วยการมีส่วนร่วม