ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Insurance Specialist

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Friendly work environment
  • Fast Growing Company
  • Coordinate with partner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Credit Operation Manager

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Manage a team of professionals critical
  • Energetic and vibrant working environment
  • We work smart and play hard
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Insurance Operation Manager

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Manage a team of professionals critical
  • Energetic and vibrant working environment
  • We work smart and play hard
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ Telesales ในธุรกิจประกัน
  • มีทักษะการใช้ MS Office, Excel เป็นอย่างดี
  • สามารถประจำการอยู่ในพิ้นที่
  JPWALL Consulting Partners (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • Reserving Valuation / Risk Based Capital (RBC)
  • Flexible hour, Work from home
  • Thai native speakers / New graduates are welcome
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • Strong exp. in campaign management/ development
  • Knowledge in life& non-life insurance products
  • Initiate online/offline marketing and content
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • 3 year experience in insurance licensing operation
  • Strong in communication & organizational skills
  • Result driven & Service minded personalities.
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo

  Coaching & Mentoring Manager

  SCB PROTECT CO., LTD.
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ด้าน Sales Trainer ในธุรกิจประกัน 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตดี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้ (เหนือ/อีสาน)
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo

  Product Manager (Non-Life)

  SCB PROTECT CO., LTD.
  จตุจักร
  • BA in Insurance, Marketing, Actuarial Sciences
  • Strong knowledge in insurance products
  • Good analytical skill and presentation skill
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • Strong exp. in Lead management/Customer experience
  • Knowledge in life& non-life insurance products
  • Lead in CRM project for upsell, cross-sell
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited's banner
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited's logo

  Associate Director - Team Leader P&C Retail Broker

  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited
  พญาไท
  • Insurance Sales Retail Broker
  • Recruit new potential producer to expand business
  • Manage team and broker channel
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Manager, Insurance Business Strategy

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Insurance Business Strategy
  • Developing new business strategy & business model
  • Business Strategic Planner, Business Consultant
  อลิอันซ์ อยุธยา's logo
  พญาไท
  • มีความเป็นผู้นำ, กล้าแสดงออก
  • มีภูมิลำเนากรุงเทพฯและปริมณฑล
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน
  Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited's banner
  Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited's logo

  Enterprise Risk Management Manager

  Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited
  หลักสี่
  • Minimum 5 years of experience in risk management
  • Knowledge in risk management, audit, finance
  • Good command in English skills
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Digital Insurance solution Design & Development Manager

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Insurance solution Design Digital platform
  • Life / Non-Life Certificate LIB, NIB, IC
  • Strategic digital insurance product & service
  Ngern Tid Lor Public Company Limited's banner
  Ngern Tid Lor Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • Credit Risk Model, Data Scientist, Automate Tester
  • BA/ SA (IT), MIS, Insurance Business Strategy
  • Collection Strategic Planning, Developer