ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  หลักสี่
  • มีประสบการณ์ Underwriter-Motor อย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดเรื่องประกันภัย
  SCB PROTECT CO., LTD.'s banner
  SCB PROTECT CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • 5 yrs exp. in Business Analyst, System Analyst
  • Strong in SQL, Microsoft Office, VB, Advance BI
  • Direct experience in Broker Insurance industry
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน
  • เตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
  • เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้