• วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

21-Sep-20

 

Applied
  • ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานขายประกัน
  • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ได้

18-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาดประกันภัย
  • ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่