• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

13-Mar-18

 

Applied
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • ประสบการณ์ระดับบริหารธุรกิจประกันภัย
  • มีทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล