• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

10-Dec-18

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • ประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีใจรักงานบริการ และงานที่ท้าทาย

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่