• เพศชาย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี – โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศหรือในธุรกิจ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare, monitor, control and draft the contract
 • Provide comment &give advice on draft of contract
 • Have knowledge of Civil and Commercial Law

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Underwriter for Business Banking
 • 3-5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Underwriter for Business Banking
 • 3-5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead and campaign Management support
 • Campaign Management
 • Business Retention Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Underwriting of New Business production
 • Underwriting Collaboration
 • Underwriting Capacity Development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Concierge Nurse
 • Concierge Nurse
 • Nurse

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and lead Claims Department to achieve goals
 • Ensure that claim handlings are correct and proper
 • Identify suspicious, potentially fraudulent claims

20-Jan-18

 

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

20-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 3 years working experience
 • Excellent English written and spoken
 • Great career development opportunities

19-Jan-18

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลประจำปี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Non-life
 • Underwriting
 • Good English

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing or Medical Tech
 • 5 yesrs of experience in Medical Underwriter
 • Good command of English

19-Jan-18

 

Applied
 • Operation Excellence Manager
 • Excellence communication in English
 • Good team management and Problem-solving skills

19-Jan-18

 

Applied
 • Maintain and update fraud database
 • Conduct interview with the parties for investigate
 • Adequate English writing skill is required

19-Jan-18

 

Applied
 • Insurance Marketing experience
 • Thai National with good English
 • Multi-national working experience

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Specific skill of brokerage operational process
 • degree in Computer Science or related field
 • Self-motivated, ambitious and quickly absorb

19-Jan-18

 

Applied

Country Manager Thailand

ControlExpert

กรุงเทพมหานคร

 • Country Manager and Management role
 • Competitive salary
 • Business Development, Sales

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Nurse – Claims Assessor

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Nursing or related field
 • 1 year work experience in Insurance
 • Thai nationality only

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Admin

Thai Samsung Life Insurance PCL.

กรุงเทพมหานคร

 • 0-3years of life insurance or related ,22-30years
 • Good personality, royalty, responsibility,computer
 • ตรวจสอบใบคำฯ ,บันทึกใบคำขอฯ ลงระบบ, ตัดบัตรเครดิต

18-Jan-18

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interpreting in meetings or translation activities
 • Translation of reports and all documents support.
 • Provide English counseling to the various units.

18-Jan-18

 

Applied

AVP Digital Marketing

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Good Digital Marketing experience
 • Insurance or Financial Services experience
 • Thai National

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysis and Monitoring of complaint and fraud.
 • Strategic thinking and planning.
 • Excellent in English communication

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 5 yrs + experience in Life insurance business
 • Excellent English Communication

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 5 years’ experience in the insurance
 • Business focus, selling and marketing oriented
 • Bonus, Insurance, Provident fund, Dental allowance

18-Jan-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ในห้างบิ๊กซี
 • ประจำสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 • ผู้จัดการเขต/ ผู้จัดการสาขา/ พนักงานขาย: หลายอัตรา

18-Jan-18

 

Applied
 • Work experience at least 5 Year
 • Achieve ASA or FSA (or equivalent)
 • Well understand NPV/GPV reserve valuation

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for claim adjudication for all claims
 • Handle complaints and answer queries from parties
 • Nursing/Medical background

18-Jan-18

 

Applied

MIS and Campaign Manager (CRM team)

Krungsri Consumer

กรุงเทพมหานคร

 • MIS
 • CRM
 • statistics

18-Jan-18

 

Applied
 • AML/CFT related policies
 • BOT approval letters and BOT Audit Reports
 • Compliance experiences in the Banking/Insurance

18-Jan-18

 

Applied
 • Develop and implement BCM system
 • Research in operation risk management methodology
 • Logical thinking & analytical skills

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กร
 • พัฒนาระบบบริหาความเสี่่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ประสานงาน และรายงานต่อ OIC

17-Jan-18

 

Applied
 • การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 3ปี
 • การบัญชีประกันภัยอย่างน้อย 5ปี
 • SQL, Microsoft Access, SAS

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • Good command of English
 • Good Interpersonal, Negotiation & Management Skill

17-Jan-18

 

Applied
 • Product Marketing
 • Product Development
 • Product Actuarial

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Control , Policy Servicing ,
 • ตรวจสอบไฟล์เสียง ,
 • กำกับ ดูแลการออก billing statement และ invoice

17-Jan-18

 

Applied

Business Analyst

EMCS Thai Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Developing documents to support the project
 • A Bachelor's Degree in Business Computer
 • At least 2 years Experience Software Development

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in IT, Business Computer
 • Excellent communication and Presentation skills
 • Ability to work independently & under time press

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Development Senior Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Product development
 • Insurance
 • Marketing

17-Jan-18

 

Applied

AUDIT DIRECTOR (INSURANCE)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in accounting, finance
 • 5 years’ experience in internal audit
 • Prior experienced in an audit firm, insurance comp

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or Master degree
 • At least 3-5 years
 • Excellent of Microsoft powerpoint, word, and Excel

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CFO
 • Life Insurance Business
 • Risk Management

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล