• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ดูแลด้านงานเคลมให้กับลูกค้า
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล