• มีทักษะในการใช้ Program Computer Microsoft Off
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ทันเวลา ตามที่กำหนด
  • สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree in business administration
  • 3 years' experience in a highly customer sales
  • experiences in Auto Insurance with Non-life broker

06-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่