• ดูแล ให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย
 • จัดทำสารบบ รวบรวมคำสั่ง กฎหมาย ไว้เป็นหมวดหมู่
 • ให้คำปรึกษาข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Key Account Management
 • General Insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Non life insurance
 • Insurance broker
 • Business development

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years in group insurance marketing
 • Must have experience with large group health
 • Manages the day to day activities of sales team

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Technical underwriting
 • insurance
 • PA, TA

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Develop innovative insurance service
 • Develop creative assistance service
 • Identify new opportunities & service improvement

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Initiate new product ideas
 • Cooperate with marketing requirements
 • Identify product positioning

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Determining the clients' risk management
 • Determining the insurance needs for client
 • Retention and development of existing accounts

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Channel Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Account Relationship Manager
 • Key Client Manager
 • Account Executive Manager

36 นาทีที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Business Process
 • Project Manager
 • Business Analyst

36 นาทีที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Develop relationship with Car Dealer
 • Service Provider Management
 • พัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจรถยนต์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-year experiences of marketing, banking business
 • Understand how strategic planning and media
 • Identify the key barriers that a brand

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • project management, consultant, audit
 • Provide project governance, control frameworks
 • Relevant complex IFRS implementation

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • New graduate is welcome
 • Having experience in insurance is a plus

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ประสบการณ์งานการตลาด ในธุรกิจประกันวินาศภัย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Accounting, Finance or related
 • BTS Chongnonsi
 • Flexible Hours, Bonus, Enbloc Leave

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management Office, IT
 • BTS Chongnonsi
 • Flexible Hours, Bonus, Oveasea Trip

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze the actual profitability after launching
 • 3-5 years of work experience in Actuarial
 • Pass SOA Exam or equivalent (privilege)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and create model validation plans
 • Minimum 7 years 'direct experience in Credit Risk
 • Knowledge in IFRS

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Claim Manager - P&C

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Oversee insurance claims for property, or casualty
 • Analyze all claim to ensure optimal quality
 • Manage process process timely and fairly

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience in insurance company with legal
 • Examine documents for sufficient fraud
 • litigation no less than 10 years

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Conduct marketing plan and suggest new solution
 • Collaborative with manager to create annual plan
 • Prepare monthly and quarterly report

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 Yrs exp from Insurance, Hire Purchase, Brokers
 • Project management and Operational Management
 • Customers, Legal, OIC, Broker Association, License

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 yrs exp in insurance business improvement
 • Experience in MKT strategy, campaign & promotion
 • Good analytical, data consolidation & presentation

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Compliance Manager
 • Non-life insurance
 • Job in Bangkok, Thailand

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • actuarial pricing
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • Actuary

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National with good English
 • 6+ years HR, Recruitment experience
 • Experience in Insurance company

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree/higher
 • Preferred over 2-5 years experience
 • Good computer proficiency

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree
 • At least 8 years’ experience
 • Communications

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain SOP update
 • Effective communication and decision making
 • Detail oriented and problem solving skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in training & development
 • Insurance knowledge and CFP would be a plus
 • Self-motivated, able to travel upcountry

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Agency Training
 • IC license
 • Insurance

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English
 • 5 years of experiences as insurance law
 • Bachelor Degree in laws.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Project Management
 • Process Improvement
 • Data Analysis Manager

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan organize and information technology project
 • Bachelor or Master Degree Computer Engineer, IT
 • Experience managing projects

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Policy service transaction within Turn-around-Time
 • Deal with other function such investment team
 • Effective communication with sale channel

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • pricing,statistics ,Actuary ,insurance ,2 years
 • วิเคราะห์ข้อมูล ,สถิติ,กำหนดราคารถยนต์
 • วุฒิปริญญาตรี,ประสบการณ์ประกันภัย 2 ปี

21-Nov-19

 

Applied
 • งานทางด้านประกันภัย สำหรับผู้ต้องการความก้าวหน้า
 • มีสวัสดิการสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • มีโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

21-Nov-19

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานทางด้านประกันภัย สำหรับผู้ต้องการความก้าวหน้า
 • มีสวัสดิการสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • มีโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk management ,บริหารความเสี่ยง,ประสบการณ์ 2 ปี
 • ข้อมูลสถิติ,สถิติและประกันภัย,วุฒิปริญญาตรี
 • ประกันภัย,สถิติ,คณิตศาสตร์ประยุกต์ ,วุฒิปริญญาโท

21-Nov-19

 

Applied
 • HR Services
 • Workday
 • Data Analysis

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years experience in Travel Insurance
 • Exceptional Interpersonal skills
 • Knowledge in customer services in travel Insurance

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Project Management
 • Process Improvement
 • Data Analysis Manager

21-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รายได้ เวลา ความก้าวหน้ากำหนดได้
 • มีแผนรับรองรายได้ที่ชัดเจน
 • รับโบนัสทุกไตรมาส และโบนัสสิ้นปี

21-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Graduated degree level preference in a marketing
 • 7+ years of products / brand marketing experience
 • 3+ years of partnership / distribution

21-Nov-19

 

Applied