• บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บันทึกรายการบัญชีทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบลงทุน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้
 • ตรวจสอบ Rent Rol
 • ตรวจสอบเอกสาร RV

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสำนักงานบัญชี,ปิดบัญชีรายเดือนได้
 • เข้าใจระบบบัญชีทั้งระบบ

24-Sep-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบและประสานงานในการจัดทำงบประมาณ
 • ครอบคลุมตั้งแต่ ยอดขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น
 • รวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน

21-Sep-18

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด. 1 , 3 , 53 , ภพ 30 และประกันสังคม
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรม EXPRESS
 • ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ทำอาหาร และจัดผลไม้

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 45 บาท

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied