• บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Aug-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

17-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • thai, 35-50 yrs old. Accounting exp
 • Accounting and Finance experience
 • Able to work at Petchaburi

17-Aug-17

 

Applied
 • Work on Operations Excellence
 • Define Product Life Cycle Management Process
 • Sr Financial Process Mgr._Oracle

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล