• วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accountant
 • Open bravo
 • Costing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • งานบัญชี/การเงิน แสดงรายรับ-จ่าย แยกประเภท

23-Jan-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Payroll ได้
 • จบ ปวส.หรือ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • จบ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

23-Jan-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีเท่านั้น
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

23-Jan-18

 

Applied
 • เน้นทำประกันสังคม
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

23-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office

23-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

23-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

23-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53

23-Jan-18

 

Applied
 • Master’s degree in Accounting or Finance
 • 13 years of relevant working experience
 • In financial management and business financial

23-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์มีพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet

23-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึก
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลา

23-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในโรงแรมตอนกลางคืนแล้ว
 • การปิดยอดต่างๆทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

23-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

23-Jan-18

 

Applied

Accountant

Iglu (Red Orange Co Ltd)

เชียงใหม่

 • 3-5 years accounting experience
 • Fluent in English – Both writing and speaking
 • Salary negotiable - 5 day work week

22-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี
 • ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน
 • ถ้าขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 24 - 32 ปี
 • การศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ , ไมโครซอฟท์

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

22-Jan-18

 

Applied
 • สรุปรายการที่เจ้าหนี้มาวางบิล จ่ายให้เจ้าหนี้
 • คุมเงินสดย่อย และสรุปเงินสดย่อยประจำวัน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Jan-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถทำงานสลับกะกลางวันและกลางคืนได้

22-Jan-18

 

Applied
 • งานเอกสารลงบัญชีจัดทำภาษีอากร
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ขับรถยนต์ได้

22-Jan-18

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

22-Jan-18

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

22-Jan-18

 

Applied
 • งานเกี่ยวกับบัญชี
 • ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
 • จัดหา และจัดซื้อสินค้าให้กับบริษัท
 • มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้า
 • ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า

19-Jan-18

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมExpress ได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้า
 • เคลียร์เอกสารการเคลมสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบยอดรับเงินจากบัตรเครดิต
 • จัดทำรายงานกระแสเงินสด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • รอบคอบ ว่องไว แม่นยำ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระบบัญชีสำเร็จรูปและสามารถใช้งาน
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี เป็นผู้นำสามารถทำงานอิสระ

19-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บัญชี
 • การเงิน
 • เชียงใหม่

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • มีความขยันซื่อสัตย์
 • อดทนตรงต่อเวลา

19-Jan-18

 

Applied
 • financial and tax strategies
 • risk management
 • the development of a financial and operational str

19-Jan-18

 

Applied
 • ออกบิลภาษี ทำรายรับ รายจ่ายในบริษัท
 • ทำบัญชี ออกบิลภาษี สรุปรายเดือน
 • ปริญญาตรี การเงินการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการ์งานบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานบัญชีต่างๆของบริษัท

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนช่างสังเกต

18-Jan-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การตลาด

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ ขยัน อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล