• สามารถใช้โปรเเกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • งานบัญชีทั่วไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชีโดยตรง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในสภาวะกดดันสูงได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • งานประจำออฟฟิศ
 • คีย์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี,ภาษี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คียร์ข้อมูลรับจ่ายประจำวัน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานภาษี
 • งานคียร์ข้อมูล
 • งานงบการเงิน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิกาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CFO
 • Accounting
 • Manager

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years’ experience as a certified public account
 • 10+ years’ experience in an accounting leadership
 • Good command of written English and spo

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ซื่อสัตย์ รอบคอบ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ
 • มีความรอบรู้ หรือมีความรู้รอบตัวดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานการเงินและบัญชี
 • ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด

13-Dec-18

 

Applied

Accountant

Chiang Mai Lanna Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Experience Real Estate Business prefered
 • Basic English communication
 • Knowledge about Land Tax, Accounting Software

13-Dec-18

 

Applied
 • At least 10 years experiences in Accounting
 • Experience with real estate companies
 • Good command of written and spoken English

13-Dec-18

 

Applied
 • Salary Range: Salary based
 • Bachelor’s degree in accounting or related field
 • At least 5 years of work & experience in internal

13-Dec-18

 

Applied
 • Analysis skills
 • Strong Excel skills
 • 5 days working

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัญชีและจัดเก็บด้วยความเป็นระเบียบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชีมาก่อน และปิดบัญชีได้
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

13-Dec-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • มีความขยัน อดทน ต่องานที่ทำ
 • ทำบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท

13-Dec-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆได

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความรับผิดชอบ

12-Dec-18

 

Applied
 • Income Officer
 • Accounting
 • Reconcile

12-Dec-18

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ

12-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำรายการตั้ง-จ่ายเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12-Dec-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เชียงใหม่

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีมได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • Experience in the position with hotel background
 • English communication
 • Attractive benefits

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน สื่อสัตย์

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี /คอมพิวเตอร์
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • มีความขยันซื่อสัตย์และอดทน

10-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความขยัน อดทน

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

10-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

10-Dec-18

 

Applied