• สามารถทางานเป็นกะได้(08.30-17.30 น./11.30 – 20.30)
 • พนักงานแคชเชียร์ คิดเงินค่าสินค้า
 • มีความซื่อสัตย์ /ขยัน รักในงานบริการ

17-Nov-17

 

Applied
 • Accounts Payable
 • Accounts Receivable
 • Accounting qualification and experience

17-Nov-17

 

Applied
 • ทำเอกสารด้านบัญชีรับ - บัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • 25-35 Years old
 • Good command of English

16-Nov-17

 

Applied
 • Responsible Account Payable, Payment
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • 1-3 years’ experience in accounting payable

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Internal Auditor
 • SCG Job Applying TOEIC
 • Job Vacancy career

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

16-Nov-17

 

Applied
 • 5-8 years experience in accounting filed
 • Good command of spoken and written English
 • work under pressure & multi-culture environment.

15-Nov-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

15-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 28-35 ปี
 • สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Over 4 years accounting/finance experience
 • Highly detail oriented and organized in work

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Business Administration
 • 5 years’ experience in audit function, SOX audit
 • Strong analytical, interpersonal and presentation

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related
 • 1-2 years experience in Accountant/ Internal Audit
 • Good command in Computer and English Skill

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , ปวส , หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , ปวส , หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Carry out overall management in cost accounting
 • Master Degree in Finance, Accounting or related
 • At leasyt 5 years in Manager's or Director's level

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

13-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Cost Accounting or Accountanc
 • experience in cost accounting of at least 5 years
 • Positive attitude, good interpersonal skills

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing and recording account receivable/payable
 • Preparing and recording payment voucher
 • Working hour: Monday-Friday 08.00-17.00

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้านเอกสารออฟฟิศได้

13-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

10-Nov-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Accounts Payable
 • Accounts Receivable
 • Accounting qualification and experience

09-Nov-17

 

Applied
 • ทำเอกสารด้านบัญชีรับ - บัญชีจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี

09-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล