ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความเข้าใจ Process การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการนำเสนอ
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  อยุธยา
  • Bachelor’s degree in any related field.
  • Over 2 years’ experience in Accounting field.
  • Good command of English and Computer Skill.
  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • New graduates are also welcome!
  • Housing Allowance, OT, great Insurance etc
  • Good initiative, analytical & interpersonal skills