• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชี Expess
 • บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ ภาษี ภงด

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชีการเงิน
 • ทำงานในจังหวัดสระบุรี
 • ธุรการและสินค้าคงเหลือ

17-Nov-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • ดูแลระบบงานบัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชีและหลักฐานประกอบการลงบัญชี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

16-Nov-17

 

Applied
 • Internal Auditor
 • SCG Job Applying TOEIC
 • Job Vacancy career

16-Nov-17

 

Applied
 • จบปวส. หรือปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความรู้หลักการบัญชี
 • มีระเบียบวินัยในการทำงาน

15-Nov-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

15-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ต้องการผู้สมัครที่จบสาขาบัญชีโดยตรง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ , พิมพ์เอกสารได้
 • หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Nov-17

 

Applied
 • Cost Accounting, Accounting
 • บัญชี, บัญชีต้นทุน
 • Bachelor’s Degree or Master's Degree in Accountin

15-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Banking, Finance
 • Experience 5 years in senior sales representative
 • Good command of English

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.บัญชี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล