ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  สระบุรี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การตลาด /การบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีสรรพสามิตเบื้องต้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังน้ำมันสระบุรี จ.สระบุรี
  Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Maxion Wheels (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • Responsible for job costing analyst
  • Montior Inventory management and Fix asset
  • Provide costing analytical to support Production
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ