• ทำใบกำกับภาษี ใบวางบิล
 • ติดตามทวงถามยอดคงค้าง
 • จัดทำรายงานรายได้ประจำสัปดาห์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Record detail of ID, TAX, and SSO detail
 • To check allowance, Incentive,

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience
 • Accountant background is required
 • Salary up to 40k (depend on experience)

13-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

04-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่