• มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถดำเนินการบัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่ายได้
 • สามารถปิดงบการเงินได้

33 นาทีที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Consolidate financial and cash flow statement
 • Budget, reporting and financial analysis
 • Monitor and Control budgeting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Five working days ; Monday until Friday
 • A Listed Company on the Stock Exchange of Thailand
 • Good/fair command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Management, Financial
 • Direct experience in credit card usage
 • Manage product portfolio quality, service delivery

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting, Audit
 • At least 5 years of experience in Internal Audit
 • Good command of spoken and written in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Manage local tax compliance and statutory
 • Set up and implement accounting and finance
 • Implement company policies for investment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant (Retails business)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Handling in all day-to-day accounting operation
 • Prepare monthly balance sheet reconciliations
 • Handling in inventory management.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Business Research Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Handling market research and analysis report
 • Analyst strategic business unit
 • Maintain and cover of in house economic datatases

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounting Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Overall accounting transactions
 • Local GAAP and US GAAP
 • MNC manufacturing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Strategic Planning Director

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop annual 5-year plan
 • Monitor industry trends and company news.
 • Identify and assess strategic issues

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Finance & Accounting
 • 8-10 years of working experience
 • Excellent communication

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2+ years experience in sales operation & analysis
 • Experience using either an ERP., SAP
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduate in Finance
 • Complete the annual credit line review
 • Must be able to perform well under pressure

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Finance Director
 • FP&A
 • Accounting and finance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Business partnering
 • Leading MNCs
 • Change management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance
 • PC skills e.g. Excel, Word, Power Point
 • Good command in English both written and spoken

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 3 years experience in related function
 • High degree of Service minded and self-initiative

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • B.S. in Accounting or Finance
 • 8+ years experience
 • Good knowledge of MS Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost accounting experience
 • Manufacturing experience is advantage
 • SAP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant / Senior Accountant

Dentsply (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • AP, GL, Costing
 • Good command of English
 • Bachelor's degree in accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in strategic role and CFO level
 • Strong leadership skils
 • IPO or Puclic companies experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Treasury Accounting

Praxair (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Petty cash management for head office
 • Update outstanding balance and reconcile PN
 • Prepare document to PWC auditor

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tax Manager (Direct & Indirect Taxes)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Tax submission & Tax returns
 • Tax report
 • Tax accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance and Accounting Manager

Praxair (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in a big 4 audit firm is a plus
 • Understand tax knowledge of Thai GAAP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree
 • Experience in audit firm is preferable
 • Time management, interpersonal skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Controller

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • US & Thai GAAPs
 • Large US manufacturing firm
 • Report to expat Finance Director

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SENIOR TREASURY OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
 • 5 years of experience in finance or accounting
 • Very good command of English.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Account Receivable

Luxury Hotels & Resorts (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Account Receivable
 • AR
 • Accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Finance

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing business
 • Dynamic and innovative environment
 • Market leader

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global FMCG Company
 • SAP experience
 • Good English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง อายุ 25-35
 • ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00
 • สามารถใช้ MS. Office (Excel, Word)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, PrvdF, Transp, COLA, OT,Meal
 • International Electronics Manufacturing & Trading
 • Exp. in Accounting / Finance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting, Finance
 • Fluent English
 • Familiarity in IFRS and TFRS

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยืดหยุ่นเวลาทำงาน
 • หยุดเสาร์ - อาทิตย์
 • มีการจัดการที่ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบการศึกษาปวช ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา บัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องเช่นการตรวจสอบบัญชี
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CIA หรือ CPA หรือ CPIAT

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 years++ work experience in Finance, Accounting
 • Good in MS EXCEL, Pivot, Vlook up
 • ไม่จำเป็นเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading drug manufacturer
 • Manufacturing and costing experience
 • Samut Sakhon

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • CPA certificate will be advantage
 • Computer literacy in Accounting Software

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปวส./ปริญญาตรื ด้านการเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • เรียนรู้งานได้ดี มีความขยันอดทน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ ภงด.2, ภงด.3, 53, 54, ภพ.30, 36
 • ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ Supplier
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย
 • ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tax Officer

Seoul Chon

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชายอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล