• ระบบการทำงานที่ดี
 • สวัสดิการดี
 • บริษัทมีความมั่นคง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ปวส/ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • พนักงานประจำ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee Cost management & Capital investment
 • Ensure Accurate/timely Monthly & Quarterly reports
 • Support Budgeting & Forecasting activities

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Controller
 • Production
 • Manager level

20-Jun-18

 

Applied
 • Accouting
 • Assistant Manager
 • Lamphun

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Accountant
 • Accounting
 • Lamphun

20-Jun-18

 

Applied
 • ตรงต่อเวลา
 • ไม่ขาดงานบ่อย ขาดได้ตามสิทธิ
 • รู้จักหน้าที่ตัวเอง ไม่เกี่ยงงาน

20-Jun-18

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 5
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist on In-depth/customized costing
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-5 years working experience in financial analysis

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied