• เพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปีขึ้นไป มีความรู้
 • ด้านบัญชี การเงิน มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • จะพิจาณาเป็นพิเศษ มีสวัสดิการ โบนัส และประกันสังคม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปีขึ้นไป มีความรู้
 • ด้านบัญชี การเงิน มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • จะพิจาณาเป็นพิเศษ มีสวัสดิการ โบนัส และประกันสังคม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Finance
 • Hospitality
 • Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีทักษะด้านการจัดทำบัญชีภาษีซื้อ-ขาย
 • สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

17-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of international financial reporting
 • Good command of both spoken and written English
 • Good knowledge of tax laws

17-Jul-18

 

Applied
 • Financial Analyst
 • export food, Food manufacturing
 • Financial Planning & Analyst

13-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อายุ 22-40
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มี IC License จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อายุ 22-40
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มี IC License จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jul-18

 

Applied