ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,253 ตำแหน่งงาน
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์บริหารงานบัญชีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ีมีความรู้มาตรฐานบัญชี ภาษีอากร ต้นทุน ปิดงบบริษัท
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ SAP (ERP) ได้
  Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.'s banner
  Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.'s logo

  Accounting Officer

  Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
  สาทร
  • Exp. 1 ys. in Accounting fields: GL, Tax, AP, AR
  • Handle the journal entries (accrued expenses)
  • Familiar in Pharma Business & SAP
  ฺBridgestone Sales(Thailand) Co.,Ltd.'s banner
  ฺBridgestone Sales(Thailand) Co.,Ltd.'s logo

  AP Accounting Officer

  ฺBridgestone Sales(Thailand) Co.,Ltd.
  บางรัก
  • Record AP transaction, Prepare payment
  • Fixed asset transaction recording, prepare report
  • Experience in AP & Fixed Asset Accounting
  HUMANICA Public Company Limited's banner
  HUMANICA Public Company Limited's logo

  Accountant (Junior - Supervisor Level)

  HUMANICA Public Company Limited
  ปทุมวัน
  • Bachelor’s in Accounting
  • Experiences in accounting, A/R, A/P, G/L
  • Good command in English
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo

  Accounting & Finance Officer (AP)

  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage
  ปทุมวัน
  • Accounts payable and payments
  • Knowledge of Thai Accounting Standards, tax law
  • Experience using Microsoft Dynamics AX.
  LINE Company (Thailand) Limited's banner
  LINE Company (Thailand) Limited's logo

  Financial Analyst

  LINE Company (Thailand) Limited
  ปทุมวัน
  • 4-5 years in financial analysis and reporting
  • Knowledge of IFRS and TAS
  • Proficiency in Microsoft Excel
  Baxter Healthcare Ltd's banner
  Baxter Healthcare Ltd's logo
  ราชเทวี
  • FP&A in International Company
  • FP&A, Financial Planning and Analysis
  • P&L Analysis, SG&A, performance analysis, forecast
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Senior Accounting Control

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  ราษฎร์บูรณะ
  • Accounting Control / Accounting / Tax report
  • ปริญญาตรี/โทด้านการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้าน AP AR GL
  aCommerce Co., Ltd.'s banner
  aCommerce Co., Ltd.'s logo

  Senior AR Accountant

  aCommerce Co., Ltd.
  วัฒนา
  • free company lunch
  • 5 days a week
  • hybrid WFH and WFO
  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)'s banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)'s logo

  Accounting Closing Manager

  Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)
  ปทุมวัน
  • Accounting Closing
  • Financial/Accounting Reports
  • Accounting standard, policy, regulations
  WhatsEGG (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  WhatsEGG (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  AP & AR Accounting Officer

  WhatsEGG (Thailand) Co., Ltd.
  วัฒนา
  • Good English Communication
  • Good Accounting Knowledge (AP,AR,GL)
  • Coordinate with Overseas branch
  ถัด ไป