• บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงบประมาณรายเดือน-รายปี
 • ดูแลเรื่องภาษี
 • หญิง อายุระหว่าง 20 - 40 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบงานการเงินของสาขา
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

17-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Work on Operations Excellence
 • Define Product Life Cycle Management Process
 • Sr Financial Process Mgr._Oracle

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล