Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชี

C-PRO CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล