• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • รักความก้าวหน้า
  • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

21-Nov-17

 

Applied
  • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
  • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
  • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล