• มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
  • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

04-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่