• ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สนใจงานสำนักงานบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เคยผ่านงานหรือผ่านการฝึกงานมา
 • ลงบัญชี ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานสายงานโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี
 • service charge (ไม่การันตี)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน

17-Jan-18

 

Applied
 • Overview all account transaction
 • Responsible to maintain all hotel stores
 • At least 5 years in the field of Accounts

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

16-Jan-18

 

Applied
 • Female age above 35 years old
 • Good command of English in both written and spoken
 • At least 5 years

16-Jan-18

 

Applied
 • Accounts Payable and Accounts Receivable
 • Reading Comprehension - Demonstrates understanding
 • Auditing and Reconciliation - The ability to recog

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีโปรแกรม เอ็กเพรส
 • จัดทำภาษีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • Cost variance analysis
 • Experience in cost accounting
 • Maintain stock code and recipe and in system

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใจรักงานบริการ

12-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge about MS office programs
 • Strong Communication skill
 • Fast problem solving ability

09-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล